• Vietnamese
  • English
  • Hội Nghị Khách Hàng 2015

    Hội Nghị Khách Hàng 2015 Nhằm tạo sự gắn kết lâu dài và giới thiệu công nghệ mới đến khách hàng đã tin tưởng sản phẩm Camera Keeper trong thời gian qua. Ngày 28/06/2015 Công ty TNHH TM & DV Minh Tín đã tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 , hội nghị diễn ra và thành công ...

    Xem thêm